Information Bank

Dünya üzerinde gitgide büyüyen ticaret hacmi ve hareketliliğinin artması doğrultusunda konsolidasyon zorunlu hale gelmiştir. Uluslararası lojistik hizmetlerinde yükler bazen bir konteynerin tamamını duramamaktadır, bu durumda denizyolu parsiyel yüklemeve komple yükleme seçenekleri sunulmaktadır.

Komple Konteyner Yükleme (FCL) : Taşınacak yükün fazla olması durumda konteyner komple doluyorsa (full) FCL yükleme yapılmaktadır. Bu durumda mal sahibi firma ile belli dönemler için sözleşme yapılabilmektedir. FCL yükler limana geldiğinde yük sahibi firma konteyneri kendi deposuna aktarabileceği gibi birmamızın sunmuş olduğu gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetlerinden faydalanabilir.

Denizyolu Parsiyel Servis (LCL) : Taşınacak yük bir konteyneri doldurmuyorsa içerisine iki yada daha fazla alıcısı olan yükler yüklenerek denizyolu parsiyel servis hizmeti sunulmaktadır. Konteyner gerekli limana ulaştığında, alıcıların gümrükçülerine kontrol edilertek teslim edilir.

FCL/LCL: İki ya da daha fazla ihracatçının yükü tek bir konteynere yüklenir ve ithalatçı tek firmadır.
LCL/FCL: Bir ihracatçı tarafından yüklenen konteyner de iki ya da daha fazla ithalatçının yükü vardır.
FCL/FCL: Komple konteyner yükünün bir ihracatçısı ve bir ithalatçısı olduğu durumdur.
LCL/LCL: Konteynere yüklenen parsiyel yükün bir ihracatçısı ve bir ithalatçısı olduğu durumdur.

Proje Taşımacılığı

MAIN DECK PALLET (equivalent to IATA Tip 2)

 
İÇ HACMİ:
606 cu ft/17.16 cu m
 
MAKSİMUM BRÜT AĞIRLIK:
15,000 lb/6,804 kg
 
MAKSIMUM DIŞ ÖLÇÜLERİ:
(L x W x H) Contoured
125″ x 96″ x 96″ – 317cm x 244cm x 244cm
 
   

Gümrüklü depolama hizmetleri

LD-7 (equivalent to IATA Type5)

 
İÇ HACMİ:
379.9 cu ft/10 cu m
 
MAKSIMUM BRUT AGIRLIK:
10,200 lb/4,627 kg
 
MAKSIMUM DIŞ ÖLÇÜLERİ:
(L x W x H)
125″ x 88″ x 63″ – 317cm x 223cm x 160cm
 
   

Gümrüksüz depolama hizmetleri

P9A LOVER DECK PALLET (equivalent to IATA Type 6)

 
İÇ HACMİ:
242 cu ft/6.9 cu m
 
MAKSIMUM BRUT AGIRLIK:
7,000 lb/3,176 kg
 
MAKSIMUM DIŞ ÖLÇÜLERİ:
(L x W x H)
125″ x 60″ x 63″ – 317cm x 152cm x 160cm
 
   

Proje Taşımacılığı

LD-11 (equivalent to IATA Type 6)

 
İÇ HACMİ:
242 cu ft/6.9 cu m
 
MAKSIMUM BRUT AGIRLIK:
7,000 lb/3,176 kg
 
MAKSİMUM İÇ ÖLÇÜLERİ:
(L x W x H)
125″ x 60″ x 64″ – 317cm x 162cm x 162cm
 
   

Reefer konteyner taşımacılığı

LD-8 (equivalent to IATA Type 6A)

 
İÇ HACMİ:
243 cu ft/6.9 cu m
 
MAKSIMUM BRUT AGIRLIK:
5,400 lb/2,450 kg
 
DIŞ ÖLÇÜLERİ:
(L x W x H)
96″ x 60″ x 64″ – 228cm x 152cm x 162cm
 
   

Canlı hayvan taşımacılığı

LD-4 (equivalent to IATA Type 7A)

 
İÇ HACMİ:
194 cu ft/5 cu m
 
MAKSIMUM BRUT AGIRLIK:
5,400 lb/2,450 kg
 
DIŞ ÖLÇÜLERİ:
(L x W x H)
96″ x 60″ x 64″ – 228cm x 152cm x 162cm
 
   

bitki taşımacılığı

LD-3 (equivalent to IATA Type 8)

 
İÇ HACMİ:
150 cu ft/4 cu m
 
MAKSIMUM BRUT AGIRLIK:
3,500 lb/1,588 kg
 
DIŞ ÖLÇÜLERİ:
(L x W x H)
61″ x 60″ x 64″ – 154cm x 152cm x 162cm
 
   

Canlı hayvan ve bitki taşımacılığı

LD-2 (equivalent to IATA Type 8D)

 
İÇ HACMİ:
120 cu ft/3 cu m
 
MAKSIMUM BRUT AGIRLIK:
2,700 lb/1,225 kg
 
DIŞ ÖLÇÜLERİ:
(L x W x H)
 

SINIF 1
PATLAYICILAR (EXPLOSIVES) 

Gemide istifleri personel mahallinden ve gemi teknesinden uzağa, ambar kapaklarının hemen altına yapılmalıdır.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Kara Barut, Fişek, Sis Bombası, Cephane, Dinamit vb.

Denizyolu parsiyel servis

   
SINIF 2
GAZLAR (GASES) 

SINIF 2.1
YANICI GAZLAR (FLAMMABLE GAS) :
 Her türlü ısı kaynağından ve personel mahallinden uzağa istiflenmelidir.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Asetilen, Etan, Etilen, Metan, Hidrojen, Çakmak Gazı vb.

Gümrüklü depolama hizmetleri

   
SINIF 2.2
ZEHİRLİ GAZLAR (TOXIC GAS) :
 Her türlü ısı kaynaklarından, personel mahallinden ve yiyecek maddelerinden uzağa istiflenmelidir.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Amonyak, Flor, Prüssik Asit, Klorit, Karbon monoksit vb.

Gümrüklü depolama hizmetleri

   
SINIF 2.3
YANICI OLMAYAN SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR
(NON-FLAMMABLE COMPRESSED GAS) : 
Güverte veya güverte altında, iyi havalandırılmış serin yerlerde muhafaza edilmelidir. Bu gazlarla doldurulmuş tüpler ısı aldıkları zaman genleşirler ve bu da patlamalara neden olduğu için çok tehlikelidirler.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Argon, Helyum, Karbondioksit, Hava Gazı, Oksijen vb.

Gümrüklü depolama hizmetleri

   
SINIF 3
YANICI SIVILAR (FLAMMABLE LIQUID) 

Yanıcı sıvılar ısınmaları halinde, buharlaşan gazın yanma noktasına göre, 3 gruba ayrılırlar.SINIF 3.1
BENZİN : Yanma noktası 18O C’den düşüktür. Daima güverte üstünde istiflenmelidir.
SINIF 3.2
MAZOT : Yanma noktası 18OC ile 23OC arasındadır. Güverte üstünde veya güverte altında istiflenmelidir.
SINIF 3.3
MAZOT : Yanma noktası 23OC ile 61OC arasındadır. Güverte altında istiflenmelidir.

Gümrüksüz depolama hizmetleri

   
SINIF 4
GAZLAR (GASES) 

SINIF 4.1
YANICI KATILAR (FLAMMABLE SOLID) :
 Güverte veya güverte altına istif edilmelidirler. Yaşam mahallerinden uzak tutulmalıdırlar.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Alüminyum Tozu, Sellüloid, Naftalin, Kırmızı Fosfor, Filmler, Neft Yağı, Kuru Lifler vb.

Gümrüksüz depolama hizmetleri

   
SINIF 4.2
KENDİ KENDİNE YANABİLEN KATILAR
(SPONTENOUSLY COMBUSTIBLE) :
Çok iyi havalandırılmış yerlerde istiflenmeli, istif araları hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Kopra, Balık Unu, Kuru Ot,, Mangal Kömürü vb.

Gümrüksüz depolama hizmetleri

   
SINIF 4.3
ISLANDIĞINDA YANABİLEN KATILAR
(DANGEROUS WHEN WET :
 Su ile temas ettiklerinde veya ıslandıklarında, yanma özelliği gösteren katılardır. İyi havalandırılmış kuru yerlerde muhafaza edilmeli ve su ile temasından mutlak suretle kaçınılmalıdır.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Alkalin alaşımlar, Baryum, Karpit, Ferro Silisyum, Natriyum, Magnezyum vb.

Gümrüksüz depolama hizmetleri

   
SINIF 5
OKSİTLEYİCİ MADDELER (OXIDIZİNG SUBSTANCES) 

SINIF 5.1
OKSİTLEYİCİ MADDELER (OXIDIZING AGENT) : 
Bu sınıfa giren maddeler, oksijen açığa çıkartmak suretiyle yanmayı kolaylaştırıcı bir ortam meydana getirirler. Bu özellikleri nedeniyle yanıcı maddelerin yanına istiflenmemelidirler.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Nitrat, Suni Gübre, Amonyum Sülfat, Baryum Klorat vb.

Gümrüksüz depolama hizmetleri

   
SINIF 5.2
ORGANİK PEROKSİTLER
(ORGANIC PEROXIDE) :
 Bu sınıfa giren maddeler yanıcı olabilecekleri gibi, patlayıcı da olabilirler. Güverte üstüne örtülü olarak, kuru ve serin yerlere konulmalıdır.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Bütün peroksitler bu sınıfa dahildir.

Proje Taşımacılığı

   
SINIF 6
ZEHİRLEYİCİLER (TOXIC) 

SINIF 6.1
ZEHİRLEYİCİ MADDELER (TOXIC) :
 Zehirleyici maddeler insan vücuduna ağız yoluyla girebilir ve insanı öldürebilirler. Bu nedenle yiyecek, içeceklerden, yaşam mahallerinden ve tütün gibi nem çıkaran maddelerden uzağa istiflenmelidirler.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Arsenik, Anilin, Baryum Oksit, Fenol, Nikotin, Kurşun, Siyanür, Cıva ürünleri vb.

Proje Taşımacılığı

   
SINIF 6.2
MİKROPLU (BİYOLOJİK) MADDELER
(INFECTIOUS SUBSTANCE : 
Bu maddeler mikrop ihtiva ettiklerinden hastalıklara sebep olurlar. Yiyecek, içecek ve yaşam mahallerinden uzağa istiflenmelidirler. Tehlike arz eden durumlarda en yakın sağlık otoritesine haber verilmelidir. Firmamızca canlı hayvan taşımacılığı sıkça tercih edilen hizmetlerdendir.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Kemik, Kemik Yağı, Sıkıştırılmış Et Atıkları, Hayvan Derileri, Kan Tozu, vb.

Proje Taşımacılığı

   
SINIF 7
RADYOAKTİF MADDELER (RADIOACTIVE) 

Bu maddeler özel kaplar içerisinde nakledilirler. Kapların mutlak suretle hasarsız olması gerekmektedir. Tercihen güverte üstüne, personel mahallinden, besin maddelerinden, banyo edilmemiş filmlerden, ilaçlardan ve kimyasal maddelerden uzağa istiflenmelidirler. Aktivite dereceleri bakımından 3 gruba ayrılırlar.

Reefer konteyner taşımacılığı

       

SINIF 7.1

SINIF 7.2

SINIF 7.3

 

Reefer konteyner taşımacılığı

Canlı hayvan ve bitki taşımacılığı

Canlı hayvan ve bitki taşımacılığı

 
L = Uzunluk
W = Genişlik,
H = Yükseklik,
m3 = Toplam hacmi (metreküp)
 olmak üzere

 

TIR TİPİ

L

W

H

m3

  RESİM
Tenteli TIR

13.60

2.42

2.40

79

  Canlı hayvan ve bitki taşımacılığı

13.60

2.42

2.60

86

             
 
             
Jumbo TIR

3.10

2.42

2.55

79
  Gümrüklü depolama hizmetleri

9.10

2.42

2.75

 

3.50

2.42

2.45

83

8.70

2.42

2.95

             
 
             
Treylerli normal TIR
(Optima)
6.20
2.42 2.50     parsiyel servis
8.30
2.42 2.50 87
       
             
 
             
Treylerli Jumbo TIR

7.80

2.44

2.85

110

  parsiyel servis

8.10

2.44

2.85

             
 
             
Normal Açık TIR

upto 18

2.44

-

-

  Gümrüksüz depolama hizmetleri
             
 
             
Damperlı TIR

-

-

-

upto 25

  Gümrüksüz depolama hizmetleri
             
             
             
Jumbo Açık TIR

upto 18

2.44

-

-

  Proje Taşımacılığı
             
 
             
Lowbed TIR

-

-

-

-

  Proje Taşımacılığı

20′ DC / 40′ DC
Bazı ticari yazışmalarda bu tip konteynerlere “dry van” yada ” standart” denilmesine rağmen, çoğunlukla “genel amaçlı” terimi daha uygundur. Uluslararası kullanıma uygun olarak uzunluk ve genişlik açısından dış ölçüleri sabit, yükseklikleri farklı olabilir. İki kapıları olup sadece bir tanesi dışa doğru açılabilmektedir.Konteynerin kapısı kapatıldığında su ve hava geçirmez özelliği vardır. Konteyner imalinde kullanılan malzeme hem taşıma kapasitesi hem de volüm göz önüne alınarak seçilir. Genellikle çelik ve aluminyum kullanılır. Çelik konteynerlerin yükleme kapasitesi daha azdır, çünkü çelik daha ağırdır.

20′ Üstü Açık / 40′ Üstü Açık
Tipik bir genel amaçlı konteynerin uzunluk ve genişlik ölçülerini taşır tek bir farkla “sabit bir üstü” yoktur.Konteynere kapıdan sığmayacak kadar uzun/geniş olan yüklerin ancak vinç yada benzeri araçlarla üstten konabileceği durumlarda kullanılır. En çok makina, mermer levhalar, aluminyum profiller vs taşınır. Open top konteyner çoğu zaman üstten taşması olan yükler içinde kullanılır. Yükleme sonrası bir branda ile sıkıca örtülür. Tabanı, ağır yükleri taşımasından dolayı biraz daha kalındır ve özel ekipman sınıfına girdiğinden navluna genellikle surcharge (ilave masraf) eklenir.

20′ Flat Rack / 40′ Flat Rack / 40′ Kapanabilir Flat Rack
Bazen kısaca “flat” olarak da adlandırılır. Bu tip konteynerin iki kenarı ve üstü yoktur. Bazen her iki baş kısmıda yerinden çıkarılabilir. Flat konteyner her iki yandan ve üstten taşmalı malların yüklenmesine uygunluğu nedeniyle navluna oldukça fazla surcharge eklenebilir. Konteynerin tabanı çok kalındır.

40′ High Cube / 45′ High Cube
Bu tip konteynerler nispeten hafif fakat volümü yüksek malların taşınmasında kullanılır. Yükseklikleri normal 40′ konteyner oranla 30 cm daha fazladır.

40′ Reefer / 40′ High Cube Reefer / 45′ High Cube Reefer (Reefer Konteyner Taşımacılığı)
Reefer konteyner taşımacılığı hizmetinde konteynere takılan ve elektrik ya da dizel motor ile çalıştırılan bir soğutma ünitesi ile, genellikle gıda ürünleri başta olmak üzere, diğer yüklerinde soğutma kontrollü olarak taşınmasında kullanılır.

20′ KONTEYNER
Proje Taşımacılığı
 
İç Ölçüleri
Uzunluk 5,897 mm 19 ft 4.17 in
Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
Yükseklik 2,390 mm 7 ft 9.90 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
Yükseklik 2,280 mm 7 ft 5.45 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
Dara 2,240 kg (2,290 kg) 4,940 lb (5,050 lb)
Max Yükleme 28,240 kg (21,710 kg) 62,260 lb (47,860 lb)
Yükleme Hacmi 33.0 metre küp 1,169 feet küp
 

40′ KONTEYNER

Denizyolu parsiyel servis
 
İç Ölçüleri
Uzunluk 12,031 mm 39 ft 5.66 in
Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
Yükseklik 2,390 mm 7 ft 9.90 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
Yükseklik 2,280 mm 7 ft 5.45 in
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb)
Dara 3,750 kg (3,770 kg) 8,270 lb (8,310 lb)
Max Yükleme 28,750 kg (26,710 kg) 63,380 lb (58,890 lb)
Yükleme Hacmi 68.0 metre küp 2,385 feet küp(2,379)
     
40′ HIGH CUBE KONTEYNER
 
Denizyolu parsiyel servis
 
İç Ölçüleri
Uzunluk 12,031 mm 39 ft 5.66 in
Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
Yükseklik 2,695 mm 8 ft 10.12 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
Yükseklik 2,585 mm 8 ft 5.75 in
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb)
Dara 3,940 kg (3,990 kg) 8,690 lb (8,880 lb)
Max Yükleme 28,560 kg (26,490 kg) 62,960 lb (58,400 lb)
Yükleme Hacmi 76.0 metre küp 2,689 feet küp(2,684)
 
45′ HIGH CUBE DRY KONTEYNER
 
Denizyolu parsiyel servis
 
İç Ölçüleri
Uzunluk 13,555 mm 44 ft 5.68 in
Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
Yükseklik 2,695 mm 8 ft 10.12 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
Yükseklik 2,585 mm 8 ft 5.75 in
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb)
Dara 4,880 kg 10,760 lb
Max Yükleme 27,620 kg (25,600 kg) 60,890 lb (56,440 lb)
Yükleme Hacmi 86 metre küp 3,031 feet küp
* 1999’dan itibaren 20′ konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg dir.
* 2002’den itibaren 40′, 40′ HC, ve 45′ lik konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 32,500 kg dir.
     

20′ ÇELİK SOĞUTUCULU KONTEYNER   

Denizyolu parsiyel servis
 
İç Ölçüleri
Uzunluk 5,458 mm 17 ft 10.76 in
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,262 mm 7 ft 5.06 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,267 mm 7 ft 5.10 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
Dara 3,120 kg (2,960 kg) 6,880 lb (6,530 lb)
Max Yükleme 27,360 kg (21,040 kg) 60,320 lb (46,380 lb)
Yükleme Hacmi 28.0 metre küp 1,000 feet küp
 

40′ HIGH CUBE ÇELİK SOĞUTUCULU KONTEYNER

Denizyolu parsiyel servis
 
İç Ölçüleri
Uzunluk 11,587 mm 38 ft 0.29 in
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,539 mm 8 ft 4.00 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,572 mm 8 ft 5.40 in
Ağırlık
Max Brüt 34,000 kg (30,480 kg) 74,960 lb (67,200 lb)
Dara 4,700 kg (4,800 kg) 10,360 lb (10,580 lb)
Max Yükleme 29,300 kg (25,680 kg) 74,960 lb (56,620 lb)
Yükleme Hacmi 67.0 metre küp 2,378 feet küp
 

40′ HIGH CUBE ALUM SOĞUTUCULU KONTEYNER

Gümrüklü depolama hizmetleri
 
İç Ölçüleri
Uzunluk 11,585 mm 38 ft 0.29 in
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,527 mm 8 ft 3.49 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,493 mm 8 ft 2.10 in
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb)
Dara 4,110 kg 9,060 lb
Max Yükleme 28,390 kg (26,370 kg) 62,590 lb (58,140 lb)
Yükleme Hacmi 67.0 metre küp 2,367 feet küp
   
* 2002’den itibaren 20′ Reefer konteyner taşımacılığı çelik soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg dir.
* 2002’den itibaren 40′ Reefer konteyner taşımacılığı çelik soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 34,000 kg dir.
* 1999’dan itibaren 40′ Reefer konteyner taşımacılığı alüminyum soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 32,500 kg dir.
 

20′ ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER (OPEN TOP) 

Gümrüklü depolama hizmetleri
 
İç Ölçüleri
Uzunluk 5,893 mm 19 ft 4.21in
Genişlik 2,346 mm 7 ft 8.36 in
Yükseklik 2,384 mm 7 ft 9.74 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,338 mm 7 ft 8.05 in
Yükseklik 2,244 mm 7 ft 4.35 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
Dara 2,320 kg (2,450 kg) 5,120 lb (5,400 lb)
Max Yükleme 28,160 kg (21,550 kg) 62,080 lb (47,510 lb)
Yükleme Hacmi 33 metre küp 1,155 feet küp
 

40′ ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER (OPEN TOP)

Gümrüksüz depolama hizmetleri
 
İç Ölçüleri
Uzunluk 12,032 mm 39 ft 5.31in
Genişlik 2,346 mm 7 ft 8.36 in
Yükseklik 2,381 mm 7 ft 9.74 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,338 mm 7 ft 8.05 in
Yükseklik 2,244 mm 7 ft 4.35 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg 67,200 lb
Dara 4,120 kg 9,080 lb
Max Yükleme 26,360 kg 58,120 lb
Yükleme Hacmi 66 metre küp 2,346 feet küp
* 2002’den itibaren 20′ üstü açık konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg dir.

20′ FLAT RACK KONTEYNER (ÜSTÜ VE YANLARI AÇIK)

Denizyolu parsiyel servis
 
İç Ölçüleri
Uzunluk 5,958 mm 19 ft 4.17 in
Genişlik 2,018 mm 6 ft 7.45 in
Yükseklik 2,077 mm 6 ft 9.77 in
Kapı Açılışı
Genişlik    
Yükseklik    
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg 67,200 lb
Dara 2,720 kg 6,000 lb
Max Yükleme 27,760 kg 62,120 lb
Yükleme Hacmi 25 metre küp 882 feet küp
 

40′ FLAT RACK KONTEYNER (ÜSTÜ VE YANLARI AÇIK)

Denizyolu parsiyel servis
 
İç Ölçüleri
Uzunluk 11,986 mm 39 ft 3.89 in
Genişlik 2,236 mm 7 ft 4.03 in
Yükseklik 1,968 mm 6 ft 5.48 in
Kapı Açılışı
Genişlik    
Yükseklik    
Ağırlık
Max Brüt 45,000 kg 99,210 lb
Dara 5,980 kg 13,180 lb
Max Yükleme 39,020 kg 86,030 lb
Yükleme Hacmi 53 metre küp 1,862 feet küp